Разведение шелти и колли • The Breeding Shetland Sheepdog and Collie Rough
 
< Шелти нашего разведения • Shetland Sheepdogs Of Our Breeding
< Шелмерт Визард — родословная Shelmert Wizard — Pedigree

Шелмерт Визард — галерея Shelmert Wizard — Gallery


15визард.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard

6.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard

10.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
Вилли Вонка, Визард, Вуншпунш, Венди Спарк

36.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
6 недель
13.4.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
6 недель
13.2.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
6 недель
13.3.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
6 недель

2виз.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
1 месяц
3виз.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
1 месяц
21.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
3 нед
18.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
3 нед

19.jpg -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
3 нед
Shelmert Wizard -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
2 нед
 Shelmert Wizard -
Шелмерт Визард
Shelmert Wizard
2 нед